...

Minister Onkelinx bevestigde dat in de Kamer. Deze evolutie is vastgelegd in het programma Recip-e onder leiding van Marc Nyssen, professor medische informatica aan de VUB. Vanaf januari volgend jaar moeten alle voorschriften die worden gemaakt aan de hand van erkende software in dokterspraktijken of in ziekenhuizen via internet worden doorgestuurd naar Recip-e. De voorschriften blijven daar zolang opgeslagen tot de patiënt bij een apotheker van zijn keuze binnenstapt en het voorschrift laat opvragen. Op die manier blijft de vrije keuze van de patiënt gewaarborgd. In 2015 moeten de andere zorgverstrekkers volgen. Nog dit jaar wordt een gelijkaardig groeipad vastgelegd voor de rusthuizen. Het huidige proefproject beperkt zich tot voorschriften voor geneesmiddelen, maar dat kan worden uitgebreid tot verpleegkundige zorg, kinesitherapie of radiologisch onderzoek. Artsen zullen ook actief worden aangezet om Recip-e te gebruiken. Nu volstaat het nog om een erkend softwarepakket te bezitten om de telematicapremie te krijgen. Vanaf 2014 wordt nagegaan of u die software ook effectief gebruikt om digitale voorschriften op te maken.Fraude Recip-e moet verder een einde maken aan mogelijke fraude met voorschriften. De dienst voor geneeskundige evaluatie en controle ontvangt met de regelmaat van een klok klachten over de vervalsing van medische voorschriften. Fraude plegen kan op twee manieren: aan de medicatie op een echt voorschrift wordt iets toegevoegd of gewijzigd; of voorschriften en stempels worden volledig vervalst.Sommige officina-apothekers voegden zonder medeweten van de verzekerde magistrale bereidingen of terugbetaalde geneesmiddelen toe. Dat is echter moeilijker geworden na de invoering in 2004 van de verplichte unieke streepjescode op de verpakking van terugbetaalde geneesmiddelen. Het merendeel van de dossiers gaat dan ook over vervalsingen door verzekerden.Tussen 1992 en 2012 behandelde de dienst dossiers die betrekking hadden op 15.000 valse voorschriften, voor een totaalbedrag van bijna 800.000 euro. Zestig procent van dat bedrag betreft vervalsingen door officina-apothekers - zoals gezegd dus voornamelijk vóór 2004. Bij de vervalste voorschriften heeft in acht op de tien gevallen de verzekerde er de hand in. Het gaat meestal om geneesmiddelen die worden terugbetaald. Valse voorschriften voor geneesmiddelen die niet worden terugbetaald, hebben vooral betrekking op pijnstillers en benzodiazepines.Ludwig Verduyn