...

De telematicapremie voor artsen wordt in 2013 dan toch niet gehalveerd. Vanaf 2014 wil minister Onkelinx de toelage voor software wel anders financieren. Voor 2013 blijft de premie behouden op 806 euro. Onkelinx komt dus terug op haar plannen om de toelage volgend jaar te halveren. Dat zei ze in de kamercommissie Volksgezondheid, waar ze ondervraagd werd door Reinilde Van Moer (N-VA). Ondanks de moeilijke begrotingscontext blijft de informatisering van de artsenpraktijk een prioriteit, aldus de minister. Ze verwees naar het stappenplan (de roadmap 2013-2018) voor de informatisering van de sector. "Die roadmap toont duidelijk aan dat ik het voornemen heb om concrete resultaten te boeken. Het nut en het belang van de informatisering van de sector worden helemaal niet in vraag gesteld," zei Onkelinx. Maar de aansporing om software te gebruiken moet "rekening houden met de marktevoluties, de rendementseisen en de politieke doelstellingen".Concreet zal de minister aan de medicomut vragen om een nieuw financieringssysteem uit te werken dat ingaat vanaf 2014. De telematicapremie zou dan meer afgestemd worden op gebruik dat de arts van software maakt. Wie minder telematica gebruikt, zou een lagere premie krijgen. Wie er intensief gebruik van maakt een hogere.