...

Patiten willen graag snel te woord worden gestaan als ze de huisartspraktijk bellen. Toch krijgt slechts 60% van de Nederlanders bij de eerste belpoging contact. Als telefonisch contact niet meteen lukt, proberen de meeste patiten het later opnieuw. Bijna n op de vijf zoekt een andere oplossing: 9% belt de spoedlijn, 4% draait 112 en nog eens 4% wacht tot de huisartsenpost open is. Volgens Nivel zijn dat 'neveneffecten' die vermeden kunnen worden als de huisarts zijn poortwachterfunctie zo goed mogelijk vervult. Vandaar dat het belangrijk is dat huisartsen telefonisch vlot bereikbaar zijn, zodat hulpvragen tijdig en op het juiste zorgniveau afgehandeld kunnen worden, luidt het. Het uitgangspunt van de Nederlandse gezondheidsinspectie is dat niet-dringende oproepen bij de huisarts binnen de twee minuten beantwoord moeten worden. Voor spoedoproepen is dat maximum 30 seconden.Er is een verschil tussen wat patiten verwachten van de telefonische bereikbaarheid van hun huisarts en wat huisartsen kunnen bieden, zegt Margreet Reitsma, onderzoekster van Nivel. "Dat verschil is ook al eerder geconstateerd en laat zich kennelijk niet makkelijk oplossen. Toch is een goed toegankelijke eerste lijn van groot belang. Daarom is het nog steeds belangrijk dat huisartsen zoeken naar manieren waarop zij een goede bereikbaarheid vanhun praktijk kunnen organiseren."