...

De studie, waarvan de resultaten in The Lancet staan, bestudeerde 42 Britse praktijken waar ofwel huisartsen of verpleegkundigen instaan voor de telefonische triage, of waar patiënten gewoon op de raadpleging komen. Blijkt dat na triage door een huisarts of verpleegkundige het aantal eerstelijnscontacten gedurende de 28 dagen na de vraag voor een afspraak toenam, met respectievelijk 33% in het eerste en 48% in het tweede geval.Uit de studie komt wel naar voor dat triage door de huisarts het aantal face-to-face raadplegingen aanzienlijk doet afnemen, maar tegelijk vertienvoudigde het aantal telefonische consultaties.Alle implicaties afwegenDe auteurs besluiten: "De introductie van telefonische triage door een huisarts of verpleegkundige was gelinkt met een toename van het aantal eerstelijnscontacten in de 28 dagen na de vraag van de patiënt voor een raadpleging bij de huisarts. De kostprijs was vergelijkbaar met die van het gebruikelijke systeem. Telefonische triage kan nuttig zijn om de verstrekking van eerstelijnszorg te bevorderen. Alle implicaties ervan moeten in rekening worden genomen als de introductie van een dergelijk systeem wordt overwogen."De Britse NHS promoot telefonische triage en consultaties om zo tijd te winnen en de druk op de eerste lijn te verminderen. Volgens de huisartsen bevestigt deze studie hun aanvoelen dat telefonische triage de vraag aanzienlijk doet toenemen. Sommige patiënten nemen namelijk vaker telefonisch contact op dan dat ze anders gewoon op raadpleging zouden komen. Anderen zouden het zonder het bestaan van telefonische triage achterwege laten om hun dokter te contacteren en zelf een oplossing zoeken voor hun kwaal, klinkt het.