...

Door telemonitoring konden covidpatiënten wat langer thuis gehouden worden om te zien of een ziekenhuisopname wel echt nodig was. Of ze konden sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden, terwijl een team hen thuis van op afstand nog een aantal weken opvolgde. Het Kenniscentrum kreeg de vraag om na te gaan of dat ook gewerkt heeft. Het antwoord is gemengd. Patiënten waren tevreden over telemonitoring, ze voelden zich er veiliger bij. Zelfs zorgverleners die aanvankelijk nogal wat twijfels hadden, gingen toch op telemonitoring vertrouwen. Maar op belangrijke vragen, zoals of de projecten patiënten ook daadwerkelijk uit de ziekenhuizen hebben gehouden, kan het KCE geen antwoord geven. Telemonitoringprojecten voor covidpatiënten werden inderhaast opgezet. En covid was een onbekende aandoening, die in de loop van de pandemie van gedaante veranderde. Als men echt lessen wil kunnen trekken voor de toekomst uit dit soort projecten, is er nood aan een duidelijker kader, meer samenwerking, betere gegevensdeling, meer uniformiteit, en werkkrachten die dat er niet allemaal nog eens bij moeten nemen.Lees verder: Duidelijke rollen bij telemonitoring