...

Tele-Onthaal kreeg vorig jaar gemiddeld 335 oproepen per dag. Oproepers bellen het vaakst met relationele zorgen (37%), gezondheidsproblemen (18,8%) en door eenzaamheid (10,7%). Depressie is de belangrijkste gezondheidsproblematiek. In 4,5% van de gesprekken komt zelfdoding expliciet aan bod.Tijdens de crisis over seksueel misbruik in de Kerk werd Tele-Onthaal vermeld als noodlijn. De hulplijn kreeg 730 extra oproepen over misbruik. In totaal gingen 2.506 oproepen over ongewenste intimiteiten, seksueel geweld, incest of kindermishandeling. Dat is een stijging van 41% tegenover 2009. De doorsnee beller is een vrouw tussen 40 en 59 jaar, dikwijls alleenwonend. Maar door crisis steeg het aandeel mannelijke slachtoffers dat contact opnam.Meer en meer mensen zoeken hulp en informatie via de website. In 2010 waren er 3.110 onlinegesprekken, een stijging van 22% tegenover 2009. Heel wat slachtoffers durven hun verhaal gemakkelijker te doen via het internet. Er werden dan ook dubbel zoveel chatsessies als telefoongesprekken gevoerd over slachtofferbeleving.