...

21% van de zelfstandige specialisten en 25% van de zelfstandige huisartsen in Duitsland willen hun praktijk binnen hier en vijf jaar overdragen. Dat staat te lezen in de Artsenmonitor 2014 die de Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) eind vorige week voorstelde. Een opvolger vinden blijkt evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan. 74% van de zelfstandige artsen die binnen hier en vijf jaar hun praktijk willen overdragen, zegt dat de zoektocht erg moeilijk is en 58% heeft nog geen geschikte plaatsvervanger gevonden.Nare gevolgen Oorzaak daarvan is het tekort aan nieuwe artsen. De KBV waarschuwt alvast dat deze evolutie wel eens nare gevolgen kan hebben, zowel voor de patiënten als voor de artsen zelf. Als een praktijk de deuren sluit, moeten mensen uit de buurt langere afstanden afleggen op zoek naar zorgverlening en moeten ze ook langer wachten op de arts voor een huisbezoek - zeker voor oudere mensen is dat een probleem.Voor artsen zelf is de moeilijke opvolging dan weer een bedreiging voor hun 'rustige oude dag'. Terwijl zelfstandige artsen aangeven dat ze de verkoop van hun praktijk altijd hebben ingecalculeerd als een belangrijk deel van hun pensioen, stellen bijna acht op de tien van hen nu vast dat die mogelijkheid dreigt verloren te gaan en dat hun financiële toekomst daardoor onzekerder wordt. In veel gevallen blijft wie geen 'overnemer' vindt, dan ook langer doorwerken.KBV-voorzitter dr. Andreas Gassen betreurt deze situatie. "Artsen investeren eerst een lange periode in de opbouw en daarna in het onderhoud van hun praktijk, een werkplek die een belangrijke plaats inneemt in de maatschappij. Het kan dan ook niet dat hun financiële toekomst aan het einde van hun professionele loopbaan niet verzekerd is", liet hij noteren.Artsenmonitor 2014 Voor de Artsenmonitor 2014 bevroegen de Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) en het Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands e.V. (NAV-Virchow-Bund) 8.079 artsen, waaronder 6.855 zelfstandigen. Van de zelfstandige huisartsen gaf 25% aan binnen de vijf jaar de praktijk te zullen overdragen, bij de specialisten was dat 21%. De voornaamste reden om de deur van de praktijk definitief toe te trekken, is de leeftijd. 64% van de artsen die ermee willen stoppen, is 60 jaar of ouder; 25% is tussen de 50 en 60 jaar.