...

"De forensisch psychologen hebben, net als de gerechtspsychiaters, geen statuut, de verloning is ondermaats en de positie ondergewaardeerd", zegt Koen Lowet van de BFP. De federatie vraagt om dringend werk te maken van een hervorming van de hele forensische psychiatrie, waarin multidisciplinair werken de regel wordt, zoals in Nederland. Eerder uitten ook al de gerechtsartsen hun ontevredenheid, over onder meer de tergend lange achterstand van hun verloning, wegens het tekort aan middelen bij het ministerie van Justitie.WeigeringDe druppel die de emmer deed overlopen, was de weigering van een psychologe om een expertise voor justitie te doen. Koen Lowet: "De psychologe weigerde, omdat ze daarvoor te slecht betaald werd. Het BFP toont begrip voor de situatie. Het is een bijzonder spijtig voorval, maar het toont het schrijnend gebrek aan waardering voor forensische psychologie. Men moet begrijpen dat een dergelijk psychologisch onderzoek erg complex is, gebruik maakt van duur testmateriaal en erg tijdrovend is. Als je dan ziet dat justitie daar een bedrag tegenover plaatst van nog geen 240 euro, dan zou dit betekenen dat de collega in kwestie aan zo'n 15 à 20 euro per uur zou moeten werken. Dat is gewoonweg niet ernstig."StatuutBovendien toont deze situatie volgens het BFP eens te meer het schrijnend gebrek aan vooruitgang van de forensische psychiatrie en psychologie in ons land. "Het afgelopen jaar kenden we een aantal belangrijke rechtszaken, waarin de problemen met forensisch psychiatrisch onderzoek duidelijk aan het licht kwamen. In de praktijk ziet men weinig vooruitgang. Zo is er nog steeds geen statuut voor de forensisch psycholoog binnen justitie. Momenteel wordt wel werk gemaakt van een statuut voor de forensisch psychiater, maar dit zou evenzeer moeten gebeuren voor de forensisch psycholoog." stelt Koen Lowet."Gerechtsexpertises om de geestestoestand van beklaagden te beoordelen, moeten multidisciplinair gebeuren, zoals dat ook in de gezondheidszorg het geval is. De huidige procedures en onderzoeksmethodes zijn totaal niet meer aangepast aan een moderne visie op forensische psychiatrie."