...

Wachtposten Vlaanderen, de koepelorganisatie van alle huisartsenwachtposten in Vlaanderen, heeft met belangstelling de recente artikels en de verschillende lezersbrieven in Artsenkrant gelezen over de wachtposten.In Vlaanderen zijn er momenteel al een 10-tal wachtposten in werking en staan er verschillende nieuwe op stapel. Meer dan duizend huisartsen draaien nu al mee in een wachtpost.Wachtposten Vlaanderen vindt dat de discussie over het al dan niet oprichten van een wachtpost volledig in de schoot van de kring moet gebeuren, zoals dit tot nu toe steeds het geval is geweest. Alleen de kring kan voor zichzelf uitmaken of een wachtpost een meerwaarde voor zijn leden betekent.De oprichting wordt in alle kringen voorafgegaan door een debat tussen voor- en tegenstanders. Dat hoort tot het normale democratische proces. Als een kring dan bij meerderheid beslist tot oprichting van een wachtpost mag men verwachten dat alle artsen van zo'n kring - ook de sportieve tegenstanders - zich voegen naar dit democratisch genomen besluit. Elke momenteel actieve wachtpost is opgericht middels een meerderheidsbesluit. Bijstand De huidige lezersbrieven en artikels in Artsenkrant worden geleverd door tegenstanders die de opstart van een wachtpost in hun streek niet willen aanvaarden. Ze zijn niet representatief voor de meerderheid van de huisartsen die naar volle tevredenheid in een wachtpost werken. Uit bevragingen van de artsen, onder meer in Gent, Turnhout, Herentals, Puurs en Deurne-Borgerhout, blijkt dat één jaar na de opstart vrijwel alle artsen zeer positief zijn over de werking van hun wachtpost, zelfs de artsen die initieel tegen de oprichting waren.Wachtposten Vlaanderen neemt ook kennis van de oprichting van een klachtenlijn door het VAS voor individuele artsen die problemen ondervinden bij de oprichting van een wachtpost. Wij willen deze artsen graag adviseren om hun bezorgdheid en vragen te uiten via het bestuur van hun kring zodat er met hun gedachtegoed rekening kan worden gehouden in de besluitvorming.Wachtposten Vlaanderen wil, in samenwerking met Domus Medica, alle kringen met raad en daad bijstaan die de opstart van een wachtpost in overweging nemen. U kan hiervoor contact opnemen met voorzitter Martine Van Deuren, e-mail: martine@vdeuren.be(Tussentitel van de redactie)Martine Van Deuren, voorzitter Wachtposten VlaanderenRoger Renders, woordvoerder Wachtposten Vlaanderen