...

De plannen van minister De Block voor de zorgsector en de te verwachten verschuiving van zorg naar de thuisomgeving indachtig zullen artsen, thuisverpleegkundigen en aanbieders van alternatieve woonvormen steeds vaker met elkaar moeten gaan samenwerken. In die zin komt dit symposium zeker net op tijd. De openingsspeech gebeurt door Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Vervolgens worden als het ware aan elkaar tegengesteld het thema "een scherp pleidooi voor de mens in de thuiszorg" versus de visie van Vincent Dupont, topman van Microsoft. Trendwatcher Herman Konings analyseert toekomstige trends in de thuiszorg. Award De namiddag is gewijd aan workshops met diverse thema's. Onder meer gaat het over hulpverlening op afstand, het gebruik van mHealth-toepassingen in transmurale zorgtrajecten, e-gezondheid volgens de overheid, telecom ter ondersteuning van waardig ouder worden enz. Om af te sluiten heeft een debat plaats waaraan onder andere Michel Callens (CM), Paul Callewaert (SocMut) en Pieter Van Herck (Voka) deelnemen. Daarna wordt de award Thuiszorgondernemer 2015 uitgereikt. De organisatie van dit congres is in handen van Mederi, Netwerk Autonome Praktijken voor thuisverpleegkunde (Mederi), FNBV (Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkunde), WIV (Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk) en Partena ziekenfonds. Geert Verrijken Meer info: www.zorgondernemer.be