...

De auteurs merken op dat hoge LDL-cholesterolconcentraties bij een aanzienlijk percentage van de patiënten met familiale hypercholesterolemie zonder bekende mutatie een polygene oorzaak kunnen hebben. Dat zet uiteraard de huidige technieken voor opsporing van familiale hypercholesterolemie op de helling. (referenties: Talmud PJ et al. Lancet. 2013;doi:10.1016/S0140-6736(12)62127-8)