...

Prof. Simon Van Belle (UZ Gent) heeft weet van minstens 14 oningevulde vacatures voor medisch oncologen. "Er moet in dit specialisme geïnvesteerd worden." Maar dramatiseren wil hij de situatie niet. Dr. Claeys (AZ Middaleres) vindt dat medisch oncologen in het ziekenhuis goed omkaderd moeten worden.Eigenlijk gaat het om een wereldwijd fenomeen, stelt Van Belle. In België heeft het tekort te maken met een toegenomen behoefte enerzijds en een te geringe instroom anderzijds. Dat de behoefte toeneemt, heeft te maken met een grotere incidentie van kanker, waarbij komt dat de patiënten ook langer in leven blijven. Er gelden daarnaast voor ons land een aantal zeer specifieke omstandigheden, stipt de Gentse hoogleraar aan: "Ons specialisme is pas een vijftal jaar geleden erkend. Medisch oncologen coördineren de zorg voor kankerpatiënten en het belang van die coördinatie is toegenomen. De aanwezigheid van een medisch oncoloog is een verplichte vereiste van een zorgprogramma oncologie. Bepaalde medicatie kan alleen door specialisten zoals medisch oncologen worden voorgeschreven."Geïsoleerd?Dokter Donald Claeys, oncologisch chirurg en directeur van het AZ Middelares, is het ermee eens dat een inspanning moet geleverd worden om het specialisme medische oncologie aantrekkelijk te maken. Een goede omkadering in het ziekenhuis lijkt hem erg belangrijk."Medisch oncologie is een lastig beroep. Op eigen houtje genereren medisch oncologen bovendien maar een beperkt inkomen - wat dat betreft heerst er een ongelijkheid tussen specialisten. In een afdeling gastro-enterologie of pneumologie kunnen de oncologen terugvallen op het bestaande samenwerkingsverband dat meer inkomensbronnen heeft en over een ruime equipe beschikt. In ons ziekenhuis vang ik het probleem op door alle specialisten die met oncologie bezig zijn, beter samen te brengen."