...

Als de patiënten hun keuze wel hadden uitgedrukt, werd dat in 30% van de gevallen niet in het dossier vermeld. En in twee derde van de gevallen was er een discordantie tussen wat in het dossier was genoteerd en wat de patiënt werkelijk gezegd had. De auteurs vinden dat het een medische fout is als geen rekening wordt gehouden met de keuze van de patiënt op het einde van het leven. (referentie: Heyland DK et al. JAMA Inter. Med. 2013;173:778)