...

Hun bevindingen spreken voor zich: in 2010 aten volwassenen gemiddeld 3,95 gram natrium per dag. Dat betekent dat 99,2% van de wereldbevolking meer zout inneemt dan de hoeveelheid die de WGO aanraadt, zijnde 2 gram natrium (5 gram keukenzout) per dag. Daarna hebben de wetenschappers berekend dat een verlaging van de zoutinname de bloeddruk verlaagt. Hypertensie is een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen en cerebrovasculair accident. Ze stellen dat zout ook bijdraagt tot osteoporose, nierziekten en maagkanker. Volgens hen zouden wereldwijd jaarlijks ongeveer 1,65 miljoen mensen sterven wegens een te hoge zoutinname. De auteurs van de studie raden dan ook aan om de dagelijkse zoutinname te verlagen, maar stellen toch voor om aanvullende klinische studies uit te voeren vooraleer aanbevelingen voor de volksgezondheid te formuleren. (referentie: New England Journal of Medicine, 14 augustus 2014, DOI: 10.1056/NEJMoa1304127)