...

Het is niet de eerste keer dat dr. Marc Lemmens de kat de bel aanbindt. Enkele jaren geleden kwam hij reeds naar buiten met alarmerende cijfers. Ondanks beloftes van het leger om werk te maken van een degelijke preventie voor zelfdoding blijven de aantallen schrikbarend hoog: 12 in 2009, 19 in 2010, 14 in 2011 en 13 in 2012. "Zelfs met 'amper' 10 zelfdodingen op 31.500 militairen in 2013 komen we aan een gemiddelde van 31,76 op 100.000 wat nog altijd hoger is dan het gemiddelde voor de hele mannelijke bevolking in België dat lager is dan 30 op 100.000", schrijft dr. Lemmens. "Reeds in 2009 heb ik, zowel mondeling als schriftelijk, aangedrongen om de commissie voor de preventie van zelfdoding te reactiveren. Ondertussen heeft het leger vanwege een gebrek aan interesse en de afwezigheid van adequate preventiemaatregelen niet kunnen verhinderen dat een 70-tal militairen zelfmoord heeft gepleegd."Permanente opvolging Ook het aantal kankergevallen is volgens dokter kolonel Lemmens te hoog in het Belgisch leger. De militairen voeren missies uit waarbij ze kunnen blootgesteld worden aan schadelijke stoffen zonder dat voorafgaand een risicoanalyse werd gemaakt. Volgens dokter Lemmens weigert Defensie de wetgeving op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk toe te passen voor missies buiten het Belgisch grondgebied en ontsnapt alles wat daar gebeurt aan de controle van de sociale partners. Hij verwijst daarmee onder meer naar de blootstelling aan verarmd uranium tijdens de NAVO-bombardementen in Bosnië en Kosovo in de jaren 1990, terwijl urinestalen om de aanwezigheid van schadelijke stoffen vast te stellen, slechts na het jaar 2000 werden afgenomen. "Kanker ontwikkelt zich in vele gevallen pas jaren na de blootstelling aan radioactiviteit", schrijft dr. Lemmens. "Daarom is het noodzakelijk om al wie blootgesteld is aan schadelijke stoffen permanent medisch te blijven opvolgen, zelfs diegenen die het leger hebben verlaten." De gewezen arbeidsinspecteur van het Belgisch leger roept de volgende minister van Defensie op om orde op zaken te stellen.