...

De proefpersonen waren gemiddeld 48 jaar oud en fietsten zes uur per week. De frequentie van prostaatkanker was zesmaal hoger bij de mannen van 50 jaar die meer dan 8,5 uur per week fietsten, en was toch nog driemaal hoger bij mannen die hun favoriete sport ongeveer 4 uur per week beoefenden. Goed nieuws is dan weer dat er geen verband werd waargenomen tussen de duur van het fietsen en erectiestoornissen of onvruchtbaarheid. De wetenschappers hebben geen wetenschappelijk onweerlegbare verklaring kunnen vinden voor het verband tussen fietsen en kanker, maar herinnerden er toch aan dat ook al een verband was beschreven tussen fietsen en teelbalkanker. Dat laatste zou te wijten kunnen zijn aan herhaalde traumata van het scrotum. (referentie: Journal of Men's Health, 11 juni 2014, DOI:10.1089/jomh.2014.0012)