...

Tussen 2005 en 2009 hebben de wetenschappers 501 koppels die een kind wilden krijgen zonder behandeling voor onvruchtbaarheid, gevolgd tot aan de zwangerschap of gedurende één jaar proberen. Gedurende de hele duur van de studie werd de cholesterolconcentratie in het bloed gemeten. Ook hebben ze de FOR (fecundability odds ratio) bepaald om de waarschijnlijkheid van zwangerschap volgens de serumcholesterolconcentratie te ramen. De auteurs van de studie maten hogere cholesterolconcentraties bij de koppels waarvan de vrouw niet werd bevrucht tijdens de studie. Ook stelden ze een correlatie vast tussen de cholesterolconcentratie en de tijd tot bevruchting. Die tijd nam toe bij koppels waarvan beide partners een hoge cholesterolconcentratie hadden, en bij koppels waarvan alleen de vrouw hypercholesterolemie had. Als alleen de man hypercholesterolemie vertoonde, nam enkel het interval tussen de eerste poging tot bevruchting en de zwangerschap toe. Volgens prof. Enrique Schisterman zouden koppels die hun kansen om een kind te krijgen willen verhogen, hun serumlipiden moeten laten meten om na te gaan of de cholesterolconcentratie binnen de normaalwaarden valt. (referentie: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 20 mei 2014, DOI: 10.1210/jc.2013-3936)