...

De Britse vorsers hebben het effect bestudeerd van alcohol en zijn metaboliet aceetaldehyde op meerdere placenta's tijdens de eerste zwangerschapsweken, een cruciale periode voor de normale orgaanontwikkeling van de baby. Bij een zogenaamd 'redelijk' alcoholgebruik van één of twee glazen per week lijkt de impact op de werking en de groei van de placenta zeer beperkt, maar bij vrouwen die meer drinken hebben de wetenschappers vastgesteld dat de moeder via de placenta minder taurine doorgeeft aan het kind. Dat aminozuur is nochtans onmisbaar voor de hersenen en de fysiologische ontwikkeling van de foetus. Minder taurine zou wel eens de verklaring kunnen zijn voor de neurologische symptomen die we zien bij baby's van moeders die drinken. Toeval of niet, maar de resultaten van deze studie worden gepubliceerd uitgerekend nu het Engelse hof van beroep zich op initiatief van de gemeenteraad van Manchester opmaakt om uitspraak te doen over het geval van een moeder wier dochter gehandicapt is als gevolg van een foetaal alcoholsyndroom. (referentie: PLoS ONE, 4 februari 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0087328)