...

Daar hebben Tsjechische onderzoekers nu een antwoord op gevonden na analyse van de gegevens van 11.644 Zweedse eeneiige tweelingen geboren tussen 1886 en 1925. Die hadden tussen 1967 en 1970 een vragenlijst beantwoord en werden 43 jaar gevolgd. De vorsers ontdekten dat 29% van die personen ooit een CVA had gekregen. Ze stelden ook vast dat de deelnemers die meer dan twee glazen alcohol per dag dronken, 34% meer risico liepen om een CVA te krijgen dan degenen die erg weinig dronken (<0,5 glas/dag). Vooral opvallend was dat mensen met een hoge alcoholconsumptie op middelbare leeftijd, rond de leeftijd van vijftig of zestig jaar, gemiddeld vijf jaar vroeger een CVA kregen, en dat alcohol een grotere risicofactor bleek dan hypertensie en diabetes. Op de leeftijd van 75 jaar daarentegen, wogen die twee bekende klassieke risicofactoren zwaarder door dan een hoge alcoholconsumptie. Tot slot merkten de onderzoekers dat het deel van de eeneiige tweeling dat een CVA kreeg, meer had gedronken dan zijn broer of zus die er geen kreeg, wat bewijst dat alcoholconsumptie op middelbare leeftijd het risico verhoogt, onafhankelijk van erfelijke factoren en levensgewoonten in het begin van het leven.