...

Prof. Daniela Schmid en haar collega's analyseerden de gegevens van 43 observationele studies over de gezondheidsrisico's van sedentariteit. Die gegevens hadden betrekking op meer dan vier miljoen mensen, bij wie er 68.936 gevallen van kanker vastgesteld werden. De resultaten zijn verontrustend. Ongeacht of iemand actief is of niet, verhoogt langdurig zitten het risico op colonkanker met 24%, dat op endometriumkanker met 32% en dat op longkanker met 21%. Uit nader onderzoek van de invloed van bepaalde vaak voorkomende sedentaire gewoonten blijkt bovendien dat de mensen die het meest tv-kijken 54% meer kans hebben op colonkanker en 66% meer kans op endometriumkanker dan de mensen die het minst tv-kijken. Uit de resultaten blijkt ook dat we goed het onderscheid moeten maken tussen lichaamsbeweging en sedentariteit. Het volstaat niet om actief te zijn, we moeten ook minder zitten, zowel thuis, onderweg als op het werk. (referentie: Journal of the National Cancer Institute, juli 2014, doi: 10.1093/jnci/dju098)