...

Om dat te bewijzen volgden Britse onderzoekers gedurende negen en een half jaar een groep van 9.692 vrijwilligers tussen 42 en 81 jaar (gemiddelde leeftijd 62) die bij aanvang van de studie in goede gezondheid waren. Ze noteerden hun slaapgewoonten en een hele reeks gezondheidsgegevens. Er waren 2.022 mensen die verklaarden minder dan 6 uur per nacht te slapen, 6.684 die tussen 6 en 8 uur sliepen en 986 die meer dan 8 uur sliepen. In de loop van de studie hebben 346 deelnemers een CVA gekregen en zijn er 67 overleden. In de groep met langslapers kregen er 52 een CVA, of 5,2%, tegenover 3% bij de kortslapers. Mensen die meer dan 8 uur per nacht sliepen, liepen 46% meer risico op een hemorragisch CVA dan mensen met een gemiddelde nachtrust (6-8 uur). Ook te weinig slapen zou het risico op CVA verhogen, in dit geval van het ischemische type. Prof. Kay-Tee Khaw en haar collega's ontdekten ook dat vrouwen een groter risico lopen dan mannen. Tot slot deden ze nog een andere verontrustende vaststelling: veranderen van slaapgewoonten zou ook slecht zijn voor de gezondheid. Zo liepen kortslapers die lang gingen slapen vier keer meer risico op een CVA dan mensen bij wie het aantal uur slaap hetzelfde bleef.