...

Prof. Mauricio Farez et al. gingen gedurende twee jaar zorgvuldig de zoutinname na van 70 patiënten met relapsing-remitting MS en vergeleken die met hun ziekteverloop, symptomen, en MRI-beelden ter ondersteuning. Hun zoutinname werd geschat aan de hand van geanalyseerde urinestalen. Na correctie voor alle vertekenende factoren, stelden de auteurs vast dat het percentage exacerbaties van MS respectievelijk 2,75 en 3,95 keer hoger lag bij een matig hoge (tussen 2 en 4,8 g per dag) en zeer hoge zoutinname (meer dan 4,8g/d) dan in de groep met de laagste zoutinname (minder dan 2g/d). Bovendien liepen de patiënten met de hoogste zoutinname 3,4 keer meer risico om nieuwe letsels op de MRI te vertonen. Aangezien de resultaten gecontroleerd werden bij een tweede groep van 52 MS-patiënten, stellen de wetenschappers dat zout zeer waarschijnlijk bepaalde immuunprocessen stimuleert. Ze geven MS-patiënten dan ook de raad om hun zoutinname te beperken.