...

Voor alle zorgverleners te zamen betaalde het Riziv 142,9 miljoen euro uit als vergoeding voor het persoonlijk beschermingsmateriaal. Maar 7,6 miljoen euro werd te veel betaald. Het Intermutualistisch College vergoedde sommige specialisten per abuis voor contacten die in het ziekenhuis plaatsvonden. Het teveel betaalde bedrag wil het Riziv wel recupereren maar u moet - in ieder geval voorlopig - niets doen. Het Riziv vraagt u niet spontaan het te veel te gaan terugbetalen.De meeste artsen-specialisten zullen in de loop van dit jaar verdere vergoedingen ontvangen voor PBM. Er volgt nog een vergoeding voor de periode september-november van 2020, én een voor de periode december 2020 - juni 2021.Het Riziv zal zoveel mogelijk het te veel uitbetaald geld hier van aftrekken. Blijkt u op het einde van dit jaar toch nog te veel geld ontvangen te hebben, dan zal het Riziv in het laatste trimester opnieuw contact met u opnemen om dit te regelen.Artsen die geen vergoedingen meer verwachten voor deze periode, moeten ook niet spontaan geld gaan overschrijven. Ze zullen nog een bericht hierover van het Riziv ontvangen.Het is mogelijk dat u het te veel uitbetaald geld onder een bepaald plafond helemaal niet moet terugbetalen. Maar dat moet nog verder worden uitgeklaard en het plafond ligt ook nog niet vast.Met de fiscus neemt het Riziv contact opdat u geen negatieve impact van de foutieve uitbetaling zou ondervinden.Hier kunt u de mededeling van het Riziv nog een nalezen op hun website. Bij het IMA kunt u het correcte bedrag waarop u recht had opvragen.