...

U zal zich de discussie wel nog herinneren. Interventiecardiologen bekostigden de percutane inplanting van een aortakunstklep zoveel mogelijk uit eigen zak, om deze levensverlengende ingreep toch mogelijk te maken bij patiënten die voor een klassieke ingreep niet in aanmerking kwamen. Het Riziv kwam niet tussen omdat de kosteneffectiviteit van TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) niet bewezen was. Het ging dan om oudere, tamelijk kwetsbare patiënten of om patiënten die wegens bestaande littekens niet meer operabel waren.Het Verzekeringscomité en andere betrokken organen van het Riziv hebben nu een akkoord ondertekend met de beroepsorganisaties van de (interventie)cardiologen (BACTS en BWGIC). Onder bepaalde voorwaarden betaalt het Riziv deze ingreep voortaan toch terug. Andere dan niet-cardiale aandoeningen mogen de levensverwachting bijvoorbeeld niet beperken tot minder dan één jaar.Hartcentra die de ingreep willen uitvoeren, konden een kandidatuur insturen. Ook die centra moeten immers aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ingreep moet bijvoorbeeld onder supervisie staan van een multidisciplinair team met minstens twee cardiologen en twee interventiecardiologen, één vaatchirurg en één geriater - allemaal voltijds. De centra moeten al over een erkenning beschikken voor het cardiaal zorgprogramma B of P.Uiteindelijk kregen 13 centra een erkenning, waarvan zeven in Vlaanderen: Leuven, Gent, Bonheiden, Antwerpen en Aalst - in beide laatste steden werden twee centra erkend. Ook het centrum van UZ Brussel werd erkend.Op 21 augustus maakte het Riziv nog een geactualiseerde lijst van aanvaarde prothesen bekend.