...

Het was al bekend dat tau-eiwitten via de synaptische verbindingen overgaan van het ene neuron op het andere. Dat begint in één deel van de hersenen en tast zo geleidelijk een steeds grotere zone aan, wat cognitieve stoornissen veroorzaakt bij de patiënten. Het gaat om een geleidelijke besmetting, net zoals infectieuze agentia dat doen. Vorsers uit Cambridge hebben nieuw laboratoriumonderzoek gedaan, in verschillende oplossingen en op cellen die analoog zijn met neuronen, en daardoor kunnen we het proces nu beter begrijpen. De wetenschappers hebben vastgesteld dat gezonde neuronale cellen de tau-eiwitten snel fagocyteren, waardoor die eiwitten zich verzamelen binnen elke besmette cel en zo beetje bij beetje een neurofibrillair vezelkluwen gaan vormen. Die neurofibrillaire vezelkluwens worden vervolgens geabsorbeerd door andere cellen, waarbij opstapeling van tau-eiwitten plaatsvindt en het proces doorgaat. Conclusie: tau-eiwitten kunnen gezonde cellen van buitenaf 'infecteren' en het typische aggregatieproces van de ziekte in gang zetten. Anders gezegd, en de belangrijkste boodschap van de studie: tau-eiwitten alleen volstaan om alzheimer te veroorzaken. (referentie: Journal of Biological Chemistry, 14 Novembre 2013, doi: 10.1074/jbc.M113.515445)