...

Op de taskforce waren onder meer de leden van werkgroep wachtposten van de Nationale Commissie present, en mensen van de beleidscel van de minister. Die laatste verspreidde achteraf een persmededeling die nog eens de krachtlijnen van het beleid uit de doeken doet.De kernwoorden van het beleid zijn planning, samenwerking tussen de partners op het terrein, en duidelijker 'afspraken' (overeengekomen regels) over de werking, de financiering,... De minister wil dat huisartsenwachtposten over vier jaar op het hele grondgebied van België de continuïteit van de huisartsenzorg verzekeren. Deze wachtposten zijn in de regel naast een spoedgevallendienst gevestigd. Huisartsenwachtposten organiseren zich in 'samenwerkingsverbanden', die afspraken maken over de nachtelijke dienstverlening, de boekhouding, de personeelswerking... De openingsuren van de wachtposten moeten over heel België gelijk zijn. Per samenwerkingsverband blijft er minstens één wachtpost 's nachts open en is er minimum één 'rijdende wacht' beschikbaar. Er komt een nieuw, gestandaardiseerd en transparant financieringsmodel.Het telefonische triagesysteem 1733 voor de huisartsenwachtdienst moet tegen 2020 - stapsgewijs - in heel België in gebruik genomen worden. Nieuwe huisartsenwachtposten moeten zich meteen engageren om in dit systeem te stappen. Technisch gesproken moet de 1733-triage deze zomer al operationeel zijn."Men spreekt niet nu meer over netwerken van wachtposten maar over samenwerkingsverbanden. En die moeten niet meer een gebied van minstens 400.000 inwoners bestrijken, maar slechts een van 300.000 inwoners. Dat is het enige wat er sinds het beleidsplan van de minister deze zomer verandert", stelt dokter Stefan Teughels, voorzitter van Wachtposten Vlaanderen, vast. "We hebben hetzelfde document voorgeschoteld gekregen, alleen de datum is veranderd."Volgens Stefan Teughels zijn de huisartsenwachtposten nog geen zier opgeschoten sinds de minister de dossiers van nieuwe posten twee jaar geleden op hold zette. Er zit wel logica achter de beleidsplannen, er is zeker efficiëntiewinst te boeken, maar unfaire toestanden blijven en niets is ondertussen al concreet gemaakt. Op het veld heerst intussen grote onzekerheid, en die blijft bestaan.En waar zit de reorganisatie van de spoed in dit beleid van de niet-planbare zorg, vraagt hij zich af.