...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen kwam tot stand in de nacht van 18 op 19 december. Vorige week vrijdag 24 januari keurde de ministerraad de tekst goed. Vandaag 29 januari verschijnt de tekst in het Staatsblad. Artsen krijgen de tekst van het akkoord in hun eHealth-box - de tekst kan ook gedownload worden van de website van het Riziv.Wie niet wil toetreden tot het akkoord, en eigen tarieven wil rekenen, heeft nu 30 dagen de tijd om dat te kennen te geven aan het Riziv. Dat kan tegenwoordig elektronisch via de webtoepassing myriziv.be. Ook wie maar gedeeltelijk wil toetreden moet dat via dezelfde toepassing meedelen. De Bvas, dat al een mededeling over de publicatie rondstuurde, rekent uit dat u tot 28 februari de tijd hebt om deze melding te regelen.Wie toetreedt tot het akkoord en zich houdt aan de afgesproken tarieven hoeft niets te doen. Zelfs de aanvraag van het sociaal statuut zou vanaf dit jaar automatisch verlopen. Meer details maakt het Riziv daarover in maart bekend.Wie op 28 februari niet op myriziv.be gemeld heeft dat hij niet of maar gedeeltelijk toetreedt, wordt geacht tot het akkoord te zijn toegetreden en zich aan de tarieven te houden.Het huidige akkoord loopt maar voor één jaar, tot eind december dit jaar. Wie tot het akkoord toetreedt, krijgt van het Riziv een bonus ('sociaal statuut') van 5037,70 euro. Wie gedeeltelijk toetreedt volgens de regels die ook in het akkoord zijn vastgelegd, heeft recht op een bonus van 2.376,40 euro.