...

De minister wil de basiswerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg versterken. De minister wil de wachtlijsten zien verkorten. "We vragen aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg om een extra inspanning te leveren voor kinderen en jongeren (0-23 jaar) en om minstens de helft van de middelen te besteden aan de werking voor deze leeftijdsdoelgroep", aldus Wouter Beke. Hij verwijst daarnaast naar de investering van 20 miljoen euro in maart in het actieplan voor mentaal welzijn 'Zorgen voor morgen' - en naar de extra middelen die in het najaar werden vrijgemaakt voor, onder meer, de hulplijnen zoals Awel en de OverKophuizen. Ook de federale regering maakt in 2020 een belangrijk extra budget vrij voor psychische zorg - 200 miljoen euro op jaarbasis.