Eerder al berichtten we over de syndicale verkiezingen bij de tandartsen. Maar waar het Riziv voor de artsenverkiezingen drie vakbonden -Bvas, ASGB/Kartel, AADM- als representatief beschouwt, zijn het er bij de tandartsen vier. Tegelijk werd de kandidatuur van één tandartsensyndicaat afgewezen. Allicht gaat de beroepsprocedure daarover, al is het Riziv bijzonder karig met informatie (lees: geen info).

Stemproblemen

U herinnert zich wellicht dat slechts 23% van de artsen vijf jaar geleden hun stem uitbracht. Die lage opkomst had misschien te maken met desinteresse bij het medisch korps. Maar de digitale problemen waarmee het Riziv toen kampte zullen ook wel niet geholpen hebben. Want ook bij de artsen werd in 2018 de verkiezingsslag een tijdje opgeschort. Aan de basis lag toen geen beroepsprocedure, wel problemen met het digitale stemsysteem. De verontwaardiging en teleurstelling bij de artsensyndicaten was indertijd groot.

Eerder al berichtten we over de syndicale verkiezingen bij de tandartsen. Maar waar het Riziv voor de artsenverkiezingen drie vakbonden -Bvas, ASGB/Kartel, AADM- als representatief beschouwt, zijn het er bij de tandartsen vier. Tegelijk werd de kandidatuur van één tandartsensyndicaat afgewezen. Allicht gaat de beroepsprocedure daarover, al is het Riziv bijzonder karig met informatie (lees: geen info). U herinnert zich wellicht dat slechts 23% van de artsen vijf jaar geleden hun stem uitbracht. Die lage opkomst had misschien te maken met desinteresse bij het medisch korps. Maar de digitale problemen waarmee het Riziv toen kampte zullen ook wel niet geholpen hebben. Want ook bij de artsen werd in 2018 de verkiezingsslag een tijdje opgeschort. Aan de basis lag toen geen beroepsprocedure, wel problemen met het digitale stemsysteem. De verontwaardiging en teleurstelling bij de artsensyndicaten was indertijd groot.