...

De arts ontdekte zijn naam per toeval op de lijst met verdeelpunten van Talent Magazine toen hij tussen twee patiten door tijdens zijn wachtdienst op het internet surfte. Talent Magazine is een fraai uitgegeven glossy magazine met regionaal nieuws en artikels over toerisme. Het wordt elk kwartaal verspreid via lokale verdeelpunten - toeristische diensten, bakkers, apothekers, tandartsen en dokterspraktijken - en verschijnt in vier edities: Meetjesland, Scheldeland, Denderland en Waasland.De huisarts reageert verontwaardigd: "Op een dag werd mij de vraag gesteld of men het magazine in mijn wachtkamer mocht leggen. Ik heb dat geweigerd omdat ik alle reclame uit mijn wachtkamer weer. Toch vind ik mijn naam terug op de lijst met verdeelpunten, hoewel ik daar nooit toestemming voor heb gegeven. Ik vermoed dat veel van de collega's die eveneens op de website vermeld staan niet eens beseffen dat ze gebruikt worden als marketinginstrument om peperdure reclame te werven."'Er zijn artsen genoeg' Hugo Deraes, uitgever van het magazine, begrijpt niet veel van de heisa. Per editie selecteert hij een 150-tal artsen, met als enige criterium dat hun praktijk gelegen is in de buurt van de adverteerders. "Alle artsen die op onze website vermeld staan, zijn persoonlijk door ons aangeschreven. Ze kregen een magazine in de bus met een begeleidende brief waarin hun toestemming werd gevraagd om het blad in de wachtkamer te leggen. Wie niet reageert, wordt geacht toe te stemmen.""Doorgaans krijgen we alleen maar positieve reacties om de eenvoudige reden dat er niets verkeerd in ons blad staat. Wie toch weigert, wordt onmiddellijk geschrapt, daar maken we geen probleem van. Met alle respect, maar er zijn artsen genoeg."