...

De onderzoekers stelden vast dat jongeren die in slaap vallen met een tablet of smartphone gemiddeld 21 minuten minder slapen dan hun vrienden die niet over dergelijke toestellen beschikken en dat hun slaap ook kwalitatief minder goed is. Ook televisie vormt een probleem op dat vlak. Kinderen die een tv aan hun voeteinde hebben, slapen 18 minuten minder lang dan kinderen die geen afstandsbediening bij de hand hebben. Hoe is dat verschil in slaap te verklaren? Volgens de onderzoekers geven die toestellen de hele nacht geluidssignalen af die de kinderen kunnen wekken. Naast de invloed op de kwaliteit en de duur van de slaap, benadrukken de auteurs van de studie de risico's die met dergelijk gedrag gepaard gaan: slechte schoolresultaten, gedragsproblemen, mogelijk ook een hoger risico op obesitas en een verzwakking van het immuunstelsel. Deze studie bevestigt overigens de resultaten van een ander recent onderzoek waaruit bleek dat tablets ertoe leiden dat volwassenen minder goed slapen. De oorzaak is het blauwe licht van het scherm dat de inwendige biologische klok van mensen verstoort.