...

Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ) berekende de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd in de drie regio's. Brusselse inwoners genereren volgens dit ziekenfonds de meeste uitgaven: 1.723 euro per inwoner. Inwoners uit het Waalse gewest zijn (met 1.546 euro uitgaven per hoofd) 50 euro duurder voor de ziekteverzekering dan inwoners uit het Vlaamse gewest (met 1.496 euro per hoofd). Deze cijfers zijn gebaseerd op een staal van 4,41% van de Belgische bevolking.* Het ziekenfonds stelt overigens vast dat het verschil de laatste jaren verkleint.Nog maar net publiceerde het Riziv cijfers die iets anders aantonen. Brussel is volgens het Riziv per inwoner goedkoper dan de twee andere gewesten, en de uitgaven in het Waalse gewest zitten maar iets boven die van Vlaanderen. Na statistische correctie draait het verschil tussen beide regio's om. Het Riziv publiceerde haar resultaten ondertussen ook op haar website (www.riziv.be; onder 'Wilt u meer weten?' selecteert u 'Studies en onderzoek'). De reactie van N-VA-senator Louis Ide op de Riziv-cijfers vindt u elders op deze pagina.ZiekteverzuimVolgens het VNZ moeten transfers tussen de gewesten transparant zijn om de solidariteit te waarborgen. Naast dit verschil in uitgaven moet je ook nog mee in rekening brengen dat Vlaanderen proportioneel meer bijdraagt, stelt het ziekenfonds. Dat stelt ook sterke verschillen vast in de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Walen zijn gemiddeld vier dagen langer ziek dan Vlamingen: zieke werknemers vragen gemiddeld 16 dagen per jaar aan in Vlaanderen tegenover 20 in Walloni(en 12 in Brussel).Gmd is VlaamsTen slotte wordt het verschil in zorgcultuur gelustreerd door het aantal gmd's: in Vlaanderen heeft 53% van de ziekenfondsleden een gmd, in Wallonibijna 30% en in Brussel 28%.De vaststelling sluit aan bij de observatie in de krant van dinsdag (AK 2163) dat Impulseo II veel sterker aanslaat in Vlaanderen dan in het Franstalig landsgedeelte. Om aanspraak te maken op een premie voor een administratief medewerker, moet het samenwerkingsverband van artsen een minimum van gmd-houdende patiten kunnen aantonen.