...

"Het wordt hoog tijd dat deze jongeren toegang krijgen tot een kwaliteitsvolle opleiding in een klimaat dat hun welzijn en hun lichamelijke en geestelijke gezondheid respecteert."Dat schrijven de leiders van Bvas, ASGB en AADM. Ze zetten hun onderlinge verschillen opzij om de jonge artsen te steunen in hun vraag om betere arbeidsomstandigheden tijdens de beroepsopleiding.De organisaties van de artsen-specialisten in opleiding (aso's) - het Vlaamse Vaso en het Franstalige Cimacs - dreigen met "ludieke" acties op 20 mei als er op 19 mei geen akkoord uit de bus is gekomen met een betere regeling van het statuut tijdens de beroepsopleiding.Dokter Jonas Brouwers (Vaso) verzekerde in Terzake wel dat de aso's de continuïteit van de zorgverlening niet in het gedrag willen brengen.De drie artsensyndicaten zeggen de vraag van de aso's voor betere arbeidsomstandigheden te steunen. Ze roepen de stagemeesters op om de aso's op 20 mei te vervangen zodat ze eventueel door hun acties hun standpunten kenbaar kunnen maken.Ze vragen de stagediensten en de ziekenhuizen - inclusief de universitaire - om het stakingsrecht van de aso's te respecteren en dus geen bestraffende maatregelen te nemen.De stagediensten en de ziekenhuizen moeten bovendien de wettelijke regels inzake arbeidstijden en het toezicht daarop ook steeds naleven, benadrukken nog eens Philippe Devos, Bart Dehaes en Gilbert Bejjani (Bvas), Reinier Hueting, Thomas Gevaert en Robert Rutsaert (ASGB-Kartel) en Roel Van Giel (AADM) in een gezamenlijk schrijven.