...

Daarmee geeft de Bvas gehoor aan het appel van de Franstalige huisartsenvakbond GBO. Voor het GBO is het rouwbandje ook bedoeld om de overheid te sensibiliseren om tot een betere organisatie en beveiliging van de wacht op de eerste lijn te komen. De Bvas sluit zich bij die eisen aan en noemt een goede beveiliging van de wacht een "noodzakelijke voorwaarde voor een doeltreffende geneeskunde. Niet alleen om patiënten te beschermen maar ook de personen die hen ter hulp snellen.""In dergelijke omstandigheden is het verlies van een collega des te onrechtvaardiger. Het raakt ons in het bijzonder. Dit dossier werd reeds vele malen op de agenda gezet maar het vereist nog aanzienlijke inspanningen vanwege de beleidsmakers in de gezondheidszorg. Laat de dood van dokter Roelandt niet zonder gevolg blijven," besluit de Bvas.Patrik Roelandt werd op 1 december op huisbezoek doodgestoken door een patiënt. De afscheidsplechtigheid heeft plaats nu zaterdag 12 december in de aula van het crematorium Blauwe Toren, Zeelaan, 2 in Brugge.