...

Bvas onderstreept in een mededeling dat het, met 55% van alle stemmen, nog steeds het grootst artsensyndicaat blijft van België. Bij de specialisten kreeg Bvas 80% van de stemmen, wat de mededeling een stabiel resultaat noemt. Bij de huisartsen kreeg de Bvas klappen te incasseren. In 2010 kreeg het 38% van de huisartsenstemmen, nu nog 24%. Het verloor bij de huisartsen duidelijk van AADM.Gevaren De Bvas wijst er op dat dit tot een 'ongelijke taalkundige vertegenwoordiging van de artsen binnen het Riziv' kan leiden. Er is immers geen verdeling tussen de taalgemeenschappen vastgelegd, en AADM vertegenwoordigt alleen de Nederlandstalige huisartsen, zo stelt het. Ook vreest de Bvas voor een verdeelde opstelling binnen de artsenvertegenwoordiging."De BVAS is zich bewust van de noodzaak om met één enkele stem te spreken en meent dat er geen redenen zijn om onder de artsen conflicten te laten ontstaan", aldus voorzitter Lemye in de mededeling."De BVAS blijft openstaan voor dialoog maar wel zonder zijn principes te verloochenen met name het bevorderen van de kwaliteit van de zorgen met respect voor de ethische waarden zoals het medisch beroepsgeheim, de vrije keuze door de patiënt van zijn arts, de onafhankelijkheid van de artsen en het recht van de patiënten om de beste zorgen te kunnen verkrijgen zonder rantsoenering", aldus nog dr. Lemye.Herwaardering Een ander geluid is te horen bij het SVH. Voor hen is de overwinning van AADM duidelijk een overwinning voor de huisartsen in het algemeen. Ze roepen de vertegenwoordigers van AADM op om werk te maken van een echte herwaardering van het huisartsenberoep.Het SVH stelt vast dat er bij deze medische verkiezingen 7.852 huisartsen hun stem uitbrachten. Omdat het SVH rekent dat er in België maar 9.500 actieve huisartsen zijn, stelt het syndicaat dat dit een opkomst is van meer dan 80%. In ieder geval heeft een duidelijke meerderheid van de Vlaamse huisartsen voor AADM gestemd, zo concludeert het SVH-bestuur."SVH steunde de kandidatuur van AADM en biedt zich aan om op een zelfde constructieve manier mee te werken aan de huisartsgeneeskunde van de toekomst. Die huisartsgeneeskunde moet immers de garantie zijn op een kwaliteitsvolle basiszorg voor iedereen", zo stelt het in een mededeling.