...

"Ondanks alles hebben we toch een aantal maatregelen in het huidig akkoord kunnen opnemen die, bij gebrek aan een behoorlijke financiering van nieuwe initiatieven, nieuwe innoverende werven openen die het ten laste nemen van de patiënten en de toegankelijkheid van de zorg verbeteren," zo luidt een mededeling van de Bvas.Wat huisartsen betreft wordt het GMD opgewaardeerd en is er een oplossing gevonden voor de wachtposten. voor de ziekenhuissector wijst de Bvas op de transparantie die er nu bestaat over de erelonen. "In dezelfde geest zullen de partners van het akkoord artsen-ziekenfondsen de komende twee jaar een analyse ten gronde maken van alle problemen en moeilijkheden die samenhangen met de facturatie van de vrije honoraria," stipt het syndicaat aan.Ook het Kartel wijst erop dat haar onderhandelaars enkele belangrijke punten uit de brand heeft kunnen slepen: "Het GMD-forfait wordt verhoogd, volgens de zorgbehoeften van de patiënt, iets waar het ASGB vorig jaar al op aandrong. Omdat er grote inspanningen worden gevraagd van de huisartsen op het vlak van de informatica, wordt de telematicavergoeding fors opgetrokken. Onze inspanningen om de rampzalige bevriezing van het wachtpostenbudget teniet te doen, worden beloond. Voor de specialisten wordt eindelijk begonnen aan de opwaardering van de consultatie 102012 en 102535, zij het met zeer beperkt budget."Domus Medica maakt zich vooral sterk dat het een mentaliteitswijziging heeft kunnen bewerkstelligen: "Onder impuls van AADM is aan alle partners gevraagd om een langetermijnvisie op te stellen die een antwoord biedt op uitdagingen van de toekomst. Deze langetermijnvisie (die AADM volledig onderschrijft) is het uitgangspunt van deze conventie en tekent het kader voor het uitwerken van de conventie in de volgende twee jaren."Op zijn website zet DM vooral een aantal 'winstpunten' voor huisartsen in de verf. Maar het stelt verder: "Tenslotte zijn wij ook zeer blij dat de NCAZ beslist heeft om de maatschappelijk zeer relevante problematiek van de ereloonsupplementen aan te pakken. De NCAZ neemt hiermee een moeilijke maar noodzakelijke discussie op en toont dat de sociale partners ook heikele thema's durven aan te pakken."