...

De regeling voor 2011 verscheen vandaag in het Staatsblad wegens 'dringende noodzakelijkheid', wellicht om de regering van lopende zaken wat meer armslag te geven. Ook de indexering is nu officieel vastgelegd, al werd de financiering ook in het verleden al gedexeerd.Marc Moens (Bvas) is uiteraard blij dat de syndicalisten loon naar werken krijgen. Met het geld betalen de representatieve beroepsorganisaties hun secretariaatsmedewerkers en juristen, en inmiddels zitten we toch al halfweg 2011. Alleen de werkingskosten die rechtstreeks met het Riziv te maken hebben, worden betaald, wat duidelijk niet al het syndicale werk dekt. Geldige stemmenVoor de Bvas, het grootste syndicaat, staat 710.210,14 euro opzij. Dat bedrag bestaat uit een basisfinanciering van 134.000 euro, aangevuld met een bedrag voor het aantal geldig uitgebrachte stemmen op de beroepsorganisatie. Per stem kent men 42,79 euro toe. De Bvas kreeg er 13.466, wat dus neerkomt op 576.210,14 euro extra.Ook het Kartel heeft recht op het basisbedrag van 134.000 euro. Het stemmenaantal van dit syndicaat lag bij de jongste verkiezingen een stuk lager, dus boette het Kartel ook financieel in. Het bijkomende bedrag komt op 240.822,12 euro voor 5.628 geldige stemmen, wat de teller op 374.822,12 euro brengt.In totaal mogen de gemengde syndicaten dus traditiegetrouw meer dan 1 miljoen euro onder elkaar verdelen. In 2010 bracht 48,2% van de artsen een stem uit. In totaal stemden 1.744 dokters blanco.Vanaf 2012 worden deze bedragen gedexeerd.