...

De BVAS onthield zich maandag 12 oktober in het Verzekeringscomité toen de stemmen werden uitgebracht over de gezondheidsbegroting. Er kwam nochtans meer dan één miljard euro meer bij het budget, en de huidige regering veegde de spons over een gat van een paar honderd miljoen tot een half miljard.In een persmededeling geeft het artsensyndicaat als eerste reden op dat de begroting geen concreet engagement bevat om de positie van de artsen in opleiding te verbeteren.De begrotingsnota bevat het volgende zinnetje: Daarnaast dient er een grotere aandacht besteed te worden aan de sociale rechten van de arts in opleiding en de vergoeding tijdens de permanenties zowel voor de haio als voor de aso.Een vage belofte waarmee de BVAS geen genoegen neemt. Ook BVAS-kopman Marc Moens kaart in zijn reactie het probleem aan. De begroting trekt ruim één miljard euro extra uit voor meer, beter opgeleid en beter betaald zorgpersoneel, stelt hij vast. "Maar wij vragen al decennia een bedrag op de begroting te zetten om voor artsen in opleiding een normaal sociaal statuut te waarborgen - dat kost nu 42 miljoen. En dat wordt geweigerd."Haio'sDe begroting kwam maandagochtend in het Verzekeringscomité aan het bod. 's Avonds vergaderde ook de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.Daar lag een brief van AADM/Domus Medica op tafel om haio's een vergoeding te geven voor het extra werk dat ze hebben geleverd tijdens de eerste vier maanden van de covidcrisis.Het is een reactie op een KB dat in de maak is om de aso's voor de vier maanden tijdens de eerste covidgolf een forfait te geven van 250 euro. Het geld komt vanuit de twee miljard euro provisie voor de ziekenhuizen. Het forfait dient als vergoeding voor de vele permanenties/wachtdiensten die de aso's tijdens de covidcrisis hebben verricht. Het voorstel werd mee naar voren geschoven door ASGB/Kartel. Dat herkent dat de haio's hier spijtig genoeg uit de boot vielen.De NCAZ ging ermee akkoord om voor de huisartsen in opleiding een gelijkaardige regeling uit te werken.