...

De Bvas hekelt vooral de houding van de ziekenfondsen, die volgens dit syndicaat de artsen de vrijheid probeerden te ontnemen om niet tot het akkoord toe te treden. Het ASGB/Kartel geeft op zijn website voorlopig een technische uitleg bij het akkoord - een meer inhoudelijke reactie moet nog komen.HuisartsgeneeskundeDe syndicaten verwijzen alle naar dezelfde 'positieve' maatregelen. In de huisartsgeneeskunde zijn dat de invoering van een 'pre-traject diabetes' voortbouwend op de diabetespas (afgerond op 20 euro); de versterking van de wachtposten; en het behoud van het GMD (afgerond op 30 euro) en het GMD-plus.De website van het ASGB geeft wat meer details over het budget voor de wachtposten: 5,25 miljoen euro is gereserveerd voor de oprichting van 15 "nieuwe wachtposten of gelijkwaardige initiatieven". Vijf miljoen euro die zouden worden bespaard uit de beschikbaarheidsvergoedingen worden in de huisartsenwachtdienst gepompt.BVAS en Kartel onderstrepen ook dat de telematicapremie van 817,20 euro in 2015 nog volgens de bestaande criteria wordt toegekend. Maar in 2016 komt er een grondige herziening.SpecialistenVoor de specialistische geneeskunde verwijzen de syndicaten naar de 8,5 miljoen voor de digitale mammografie die toch wordt vrijgemaakt. Nadat het budget daarvoor door de regering werd weggeknipt, wordt het geld nu weggehaald bij de uitgaven voor de diagnostische mammografie. Een opwaardering wordt voorzien voor een aantal specialismen: neuropediaters, dermatologen en neurologen.Er komt ook een telematicapremie van 500 euro voor (geconventioneerde) specialisten die meewerken aan de registratie van medische gegevens (Orthopride, Quermid, diabetes,...).Het geld voor positieve maatregelen moet elders worden weggeknipt. Niet-geaccrediteerde specialisten, bijvoorbeeld, zullen voor een aantal prestaties 1% minder kunnen aanrekenen, maar raadplegingen en toezichtshonorarie blijven buiten schot. Die maatregel moet de accreditering bevorderen, aldus de Bvas.RegeringsmaatregelenDe Bvas wil via de Medicomut nauw betrokken blijven bij een aantal door de regering geplande hervormingen: die van de ziekenhuisfinaciering, de nomenclatuur en het KB 78. Het syndicaat wijst uitdrukkelijk op een passage in die zin uit het akkoord . Een belangrijk punt voor de Bvas is ook de manier waarop de transparantiewet, die door de regering tot 15 juli van dit jaar werd uitgesteld, wordt uitgevoerd. Er zal over die uitvoering binnen de schoot van de Nationale Commissie verder overleg plaatsvinden.De Bvas betreurt ook de invoering van de verplichte derdebetalersregeling vanaf 1 juli a.s. - al zal de verplichting niet gelden voor chronische patiënten. Dit syndicaat wijst erop dat deze maatregel de overconsumptie in de hand werkt, wat op jaarbasis 38 miljoen zal kosten.