...

De KU Leuven, meer bepaald het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG), is de motor van dit evenement. Het is dan ook prof. Birgitte Schoenmakers, huisarts en verbonden aan het ACHG die de spits zal afbijten en de auteurs van het boek zal inleiden.Concrete toepassingen Wouter Van Mechelen en Geert Van Boxem, allebei huisarts bij de Universitaire Huisartsen Groepspraktijk (UGP), schreven dit vademecum voor de huisarts, uitgaande van de noden van de dagelijkse praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden en toepassingen in de praktijk distilleren ze concrete aanbevelingen. Domus Medica kan niet ontbreken op een symposium over huisartsgeneeskunde. Zij noemen zichzelf een huis van vertrouwen in de ondersteuning van de Vlaamse huisarts. Voorzitter Maaike Van Overloop ziet de DM als een pleitbezorger van de noden van de huisartsen en van een goed praktijkbestuur. Niet alleen heeft de DM een concrete dienstverlening opgezet, zij drukt ook een stempel over de organisatie van de eerste lijn.Professionele praktijkvoering Juriste Rita Cuypers schetst de evolutie van de solo-huisarts, liefdevol ondersteund door zijn echtgenote, tot een geoliede groepspraktijk. Het juridisch aspect van de praktijkorganisatie is niet te veronachtzamen en vraagt gespecialiseerd advies en begeleiding. Professor Jan De Lepeleire trekt de lijn van een professioneel praktijkmanagement door tot buiten de praktijkruimtes. Een goede gezondheidszorg is maar zoveel waard als de aanbieders ervan, stelt hij. Het bondgenootschap tussen de verschillende zorglagen draagt ook bij tot een goed praktijkbeheer, terwijl beleidsopties op meso- en macroniveau zouden moeten bijdragen aan een kwaliteitsverbetering in de praktijken.Inschrijvingen Kortom: een avondvullend programma dat u als huisarts niet wil missen. Na het symposium kunt u trouwens nog wat netwerken onder collega's tijdens een afsluitende receptie. De deelnemers aan het symposium krijgen bovendien een exemplaar van Praktijkmanagement voor de Huisarts mee naar huis. De inschrijvingsprijs voor het symposium bedraagt 55 euro, boek inbegrepen. Inschrijven kan via www.acco.be/praktijkmanagement. Accreditering werd aangevraagd.