...

Onder leiding van voorzitter dokter Bruno Mortelmans organiseert de Dodoenskring regelmatig wetenschappelijke en andere activiteiten voor huisartsen en specialisten uit de regio Mechelen. Als beroepsvereniging focust de Dodoenskring op "de studie en de ontwikkeling van het beroep, vooral op wetenschappelijk, cultureel en sociaal vlak." Verder wil men de relaties en de samenwerking bevorderen tussen huisartsen en specialisten, medische en paramedische beroepsbeoefenaars. Bij de werking worden de erkende huisartsenkringen uit de Mechelse regio betrokken en last but not least probeert Dodoens ook het bredere publiek te bereiken.Dat bredere publiek komt zeker aan bod op zaterdagvoormiddag 29 april. Die dag organiseert Dodoens een symposium "samen beslissen". Gefocust wordt op patiënten met prostaatkanker. 'Shared decision making' is een aanpak waarbij clinicus en patiënt de beste wetenschappelijke kennis delen in een besluitvormingsproces. De patiënt denkt mee en wordt aangemoedigd om verschillende klinische opties te overwegen, zijn voorkeuren te bepalen en samen met de clinicus een eindkeuze te maken.Enkele prominente experten nemen aan dit symposium deel, onder meer de professoren Chantal Van Audenhove , Hein Van Poppel, Steven Joniau enz.Meer info: bmortelmans@icloud.com, secretariaat@dodoens.be, 0475.25.43.94