Symposium belicht emotionele kant van arts zijn

  • Bijgewerkt om

In welke mate bent u emotioneel betrokken bij het traject van uw patiënten? Hoe gaat u om met patiënten die uw raad niet opvolgen? Hoe verwerkt u het overlijden van een patiënt? Op het symposium 'De persoon achter de witte jas' staan de emotionele aspecten die bij het artsenberoep horen centraal.

© Lev Dolgachov

Het symposium is een organisatie van de Antwerpse geneeskundestudentenvereniging Aesculapia en vindt plaats op maandagavond 18 maart.

"Gedurende de hele opleiding tot arts wordt de emotionele last die met het beroep gepaard gaat onderbelicht", zegt eindverantwoordelijke Tedi Ferra. "Met dit symposium willen we studenten graag een ander perspectief bieden aan de hand van pakkende verhalen van ervaren artsen."

De sprekers zijn:

-Dr. Hubens (decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, diensthoofd Abdominale, kinder en reconstructieve heelkunde aan UZA)

-Dr. Van Hoeck (senior staflid kindergeneeskunde en coördinator kindernefrologie aan het UZA)

-Dr. Debaene (huisarts en voormalig hoofd van het communicatieteam)

"Bedoeling is dat studenten elementen van wat er is gezegd meenemen als 'tips' om later zelf makkelijker te kunnen handelen in een van bovenstaande situaties."

Het symposium start om 19u en vindt plaats in gebouw Q van Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen.

Meer info via de website van Aesculapia (inschrijvingen) of het Facebookevent.