...

Onkelinx wil de zes punten nog deze legislatuur realiseren: erkenning voor osteopaten; snellere schorsing van handtastelijke artsen; een wettelijk kader voor de e-sigaret; een spoedprocedure voor innovatieve geneesmiddelen; transparantere ziekenhuistarieven; en één miljoen euro voor een betere filtering van noodoproepen.Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen bestempelt het plan als 'futiel' en 'enkel goed voor de galerij'. "Een betere zorg is onmogelijk met deze maatregelen", vindt woordvoerder Steven Haesaert. "Dat er transparantie in de prijssetting voor ziekenhuizen mag komen, is evident. Ook dat er regulering moet komen voor de helemaal niet wetenschappelijk bewezen e-sigaret is niet slecht."Wat de huisartsen betreft, denkt minister Onkelinx dat ze hen kan ontlasten door tijdens de wachtdienst hoogdringende oproepen beter te filteren, gaat Haesaert verder. "Maar huisartsen ontlasten zou veel beter gebeuren via faciliteren van praktijkomkadering, door wachtposten en andere vormen van wachtdiensten beter te financieren en hierdoor de huisartsenkringen te waarderen voor hun engagementen."Met andere woorden: minister Onkelinx doet hier niks om de gezondheidszorg beter of efficiënter te maken. Dit doet ze enkel voor de schone schijn, besluit de SVH-woordvoerder.