...

Het SVH wil samen met Domus Medica op het kabinet van minister Onkelinx gaan overleggen over huisartsendossiers. De raad van bestuur van SVH nodigt Domus Medica uit om samen het overleg met Onkelinx op gang te trekken. Het officiële overleg in de medicomut ligt stil en Onkelinx probeert de Bvas aan tafel te krijgen. Het SVH biedt de minister aan om met de huisartsenverenigingen te negotiëren. "We weten dat anders opnieuw de gemengde syndicaten aan het woord komen, die in de eerste plaats vanuit hun specialisten-agenda reageren," zegt SVH-voorzitter Herman Moeremans.De twijfels over de financiering van de wachtposten veroorzaken wrevel bij veel huisartsen, schrijft het SVH. Een ander punt waarover het syndicaat aan tafel wil, is een betere uitbouw van de regeling derde betalende, om de patiënt aan te zetten eerst zijn GMD-houdende huisarts te consulteren alvorens naar de tweede lijn te stappen. Ook een betere sociale bescherming voor huisartsen en een vlottere werking van het Participatiefonds hoopt het SVH op de agenda te zetten.Domus Medica verstuurde vorige week al een 'Sinterklaasnota' waarin het alle partijen in de medicomut oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen en een nieuwe conventie voor 2013 af te sluiten. DM pleit onder meer voor de automatische verlenging van het GMD en voor het behoud van de volledige index voor huisartsen, ook op technische prestaties. De informaticapremie, gehalveerd in de begroting 2013, moet volledig behouden worden.