...

Dat 'slechts' 160 huisartsen zo'n brief ontvingen van het Riziv, betekent immers dat bijna 99% van alle huisartsen correct voorschrijft voor de drie geselecteerde medicijnen, zo berekende dr. Herman Moeremans, voorzitter van het SVH. Bovendien verdienen die 160 huisartsen niet meteen allemaal de stempel 'schuldig tot het tegendeel bewezen is'. Want is in veel gevallen niet de specialist verantwoordelijk voor de opstart van de medicatie? Wat met voorschriften die nog gewijzigd worden bij de apotheker? En moet er geen rekening gehouden worden met de adviezen over het geneesmiddelengebruik die de huisarts meegeeft aan zijn patiënten?TweesporenbeleidDe uitspraak van Bvas-voorzitter dr. Marc Moens, die stelde dat "het wel heel gemakkelijk is voor artsen om gewoon een pil voor te schrijven bij verhoogde cholesterolwaarden of maagzuur", valt dan ook niet in goede aarde bij Moeremans. "We moeten inderdaad op de eerste plaats de levensstijl van de patiënt aanpakken, maar dat is een werk van lange adem. Als huisarts moeten we daarom een tweesporenbeleid volgen: met de patiënt op zoek gaan naar andere eet- en leefgewoontes, maar tegelijkertijd ook medicatie voorschrijven om bewezen complicaties te voorkomen."Om dat alles in goede banen te leiden, ziet de voorzitter van het Vlaamse huisartsensyndicaat een belangrijke rol weggelegd voor het Riziv. "Gediend door economische belangen focust de ziekteverzekering momenteel op cholesterolverlagers, zuurremmers en antibiotica, enkel omdat die groepen hen geld kosten", stelt Moeremans. "Maar ondertussen passeren er wel te veel voorschriften voor slaap- of kalmeermiddelen. Die medicatieklassen worden niet terugbetaald en kosten het Riziv dus geen geld. Maar ze houden wel een veel ernstiger risico in voor de gezondheid..."Farma-industrieOok de farmaceutische industrie krijgt een veeg uit de pan. "We leven in een maatschappij waar voor elk pilletje een nieuwe ziekte of een nieuw syndroom wordt uitgevonden. En met allerlei 'onschuldige vitamines' dwingen we onze patiënten steeds meer tot polyfarmacie. Komt daar nog bij dat in verschillende 'gezondheidsbladen' uitvoerig reclame wordt gemaakt voor die producten. Kunnen we het hen dan kwalijk nemen dat zij zelf zoveel pillen vragen?""Je hoort me niet ontkennen dat er excessen bestaan binnen het huisartsenberoep, en die moeten er ook uit. Maar de realiteit is toch duidelijk een stuk complexer dan sommigen laten uitschijnen", aldus Moeremans.