...

Moet een arts die het akkoord weigert 50% extra aanrekenen om het verlies van zijn sociaal statuut te compenseren? Het SVH baalt van zoveel "onzin".SVH-voorzitter Herman Moeremans neemt aanstoot aan de analyse die Maaike Van Overloop in deze krant maakte (AK 2293). De voorzitster van Domus Medica legde uit waarom deconventioneren voor huisartsen zo moeilijk is: "Het akkoord weigeren betekent automatisch dat je als huisarts je sociaal statuut erbij inschiet. Alleen al om dat sociaal statuut te compenseren, moet je je erelonen met 50% opslaan. Je zou dan 36 euro moeten vragen voor een raadpleging."Bij het SVH kijken ze vreemd op van die berekening. "Wat een onzin", is de reactie. Voor huisartsen met 20 patiënten per dag volstaat het om twee euro bij te rekenen op het officiële tarief voor een raadpleging en een huisbezoek om het verlies van het sociaal statuut ongedaan te maken, zegt Moeremans. Hoe komt hij tot die redenering? Het sociaal statuut van 4.444 euro (netto) komt neer op 20 euro netto per werkdag, rekent hij voor. Om die 20 euro over te houden, moet je bruto het dubbele incasseren. Heb je 20 patiëntencontacten per dag, dan volstaat het met andere woorden om bij elk contact 2 euro bovenop het conventietarief te rekenen. Een consultatie zou dan 24,24 + 2 = 26,24 euro moeten kosten, een visite 36,26 + 2 = 38,26 euro. Maar 'weigerende' huisartsen kunnen hun tarieven individueel vaststellen. In bepaalde regio's maakt men ook afspraken op kringniveau. Ook met haar redenering dat "0,76% verlies van index niet zwaar doorweegt op de erelonen", kan Maaike Van Overloop in SVH-kringen niet op veel begrip rekenen. Meer algemeen vindt Moeremans dat de nieuwe conventie geld versast van de huisartsgeneeskunde naar de specialistische zorg. "Huisartsen gaan erop achteruit. Op haast alle prestaties blijft de stijging lager dan de index van 2,76%", is de vaststelling. Het SVH stelt ook vragen bij de 5% opslag voor bepaalde specialismen (neurologen, pneumologen, reumatogen en geriaters).