...

Patitenorganisaties worden onvoldoende gesteund, een probleem dat ook huisartsen kennen, luidt de stelling van het SVH. De recente overheidsbeslissing om zes patitenorganisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg op droog zaad te zetten, werd her en deraangeklaagd.Berichten over de kunstgrepen die eerder nodig waren om de verenigingen aan steun te helpen, waren veelzeggend. Zo kreeg onder meer 'Zit stil' een budget van cultuur omdat Welzijn geen centen meer had. Maar nu zit ook cultuur in nauwe schoentjes, dus die uitweg werd afgesneden.Betere patitenparticipatieHet SVH meent dat de erkenning en financiering van de patitenverenigingen een must is. Zo kan een betere patitenparticipatie in ons gezondheidszorgmodel tot stand komen. "Als huisartsen willen we immers onze rol ten volle opnemen.Dat betekent dat we de meest nabije 'professionele steun' moeten biedenin het gezondheidszorglandschap voor onze patit.Betere huisartsenparticipatieAls enige niet gesubsidieerde (huis)artsensyndicaat herkent het SVH ook wat de patitenorganisaties nu meemaken. "Een organisatie niet toelaten tot de officie overlegstructuren is immers een strategie die onze federale overheid ook jegens de huisartsgeneeskunde systematisch toepast."Vandaar dus de voorzet naar de Vlaamse Gemeenschap: zij moet voluit zelf het initiatiefnemen om ons gezondheidszorgbeleid met inbreng van alle betrokkenen te herorganiseren, aldus het SVH-bestuur. "In de geest van de Vlaamse Eerstelijnsconferentie van 11 december 2010."