...

Eerder meldde Artsenkrant al dat Domus Medica in een alliantie met Artsenbelang (AADM) wil deelnemen aan de syndicale verkiezingen in juni. Of die kandidatuur aanvaard wordt door het Riziv, zal pas later deze week duidelijk worden.Intussen laat het SVH weten dat het de kandidatuur van Domus Medica ten volle steunt. "Een prioritaire doelstelling van SVH kan zo gerealiseerd worden: namelijk huisartsenvertegenwoordiging door huisartsen, die niet schatplichtig zijn aan een organisatie die gedomineerd wordt door collega's specialisten", meldt woordvoerder Steven Haesaert. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen neemt daarom geen eigen initiatief voor deze verkiezingen, maar roept alle huisartsen op om in juni een stem uit te brengen voor AADM en Domus Medica.