...

Bij het huidige overleg tussen artsen en ziekenfondsen zijn huisartsen niet representatief vertegenwoordigd, meent het SVH. Vandaar het voorstel van het syndicaat om enkele alternatieven uit te proberen.Wat vooral uit den boze is zijn zogenaamde 'tijdelijke afroomoperaties'. Wel moet de basiszorg terug en blijvend toegekend worden aan de eerste lijn, wat dus echelonnering betekent. Verder:• patiënten aanmoedigen die het gezondheidscircuit binnenstappen via de huisarts. Zo dringt men dure medical shopping terug.• De spoed aandoen zonder verwijzing van een huisarts of zonder aanwijzing van dringende pathologie moet de overheid financieel sterk ontmoedigen. In dat geval zeker al de toepassing van de derdebetaler beperken.• Specialisten raadplegen zonder verwijzing van de huisarts mag mogelijk blijven, maar het Riziv moet dat niet terugbetalen.• Alle generieken krijgen dezelfde maatschappelijke en publieksprijs zodat het voorschrift eigen kan blijven aan de arts.• Het beroep van de huisarts aanmoedigen door alle praktijken gelijkwaardige en sterk verhoogde toelagen te geven, de indexatie correct toepassen, de GMD-financiering niet bevriezen, een echte sociale bescherming voor artsen die werken tijdens wachtdiensten.Ziekenfondsen Klassieke eisen van het SVH zijn nog investeren in administratieve vereenvoudiging en administratieve ondersteuning (eHealth eindelijk initiëren).Ook de derdebetalersregeling voor elke patiënt toegankelijk maken met directe elektronische betaling van alle prestaties aan de huisarts. Dat betekent een enorme besparing op ziekenfondsniveau.Ziekenfondsen krijgen zo meer mogelijkheden om zich toe te leggen op hun sociale kerntaak: de patiënt opsporen die het echt financieel moeilijk heeft.