...

Het SVH eist dat de remgeldregeling die voorzien is voor 1 december, meteen wordt afgeschaft. Ze werkt het misbruik van wachtdiensten in de hand.Huisartsen met wachtdienst krijgen steeds meer te maken met onnodige raadplegingen. Patiënten komen bijvoorbeeld bij wachtposten aanzetten met de verlenging van een pilvoorschrift, iets wat net zo goed tijdens de week kan. Dat zegt Stijn Van Pelt (Wachtpost N16). De nieuwe remgeldregeling die laat uitschijnen dat een raadpleging even veel kost tijdens gewone werkdagen als 's nachts, op feestdagen of in het weekend, versterkt die tendens nog.Het SVH is gebelgd door deze ontwikkeling. Ze ondergraaft de levenskwaliteit van de huisartsen. Het syndicaat voorspelde naar eigen zeggen twee jaar geleden al dat dit op een fiasco zou uitdraaien, maar vond daarvoor geen gehoor bij minister Onkelinx.Oneigenlijk gebruik drastisch aanpakken Daarnaast moet het oneigenlijk gebruik van de spoed drastischer worden aangepakt, via overleg, ook met het SVH (niet erkend door minister Onkelinx, wel door Jo Vandeurzen). Het SVH biedt daarbij zijn expertise aan.Het syndicaat vraagt dringend dat de organisatie van de wachtdiensten voor de huisartsen herzien wordt. Deze reorganisatie moet worden gekoppeld aan een herfinanciering. Logistiek en kringwerking, schaalverdeling, security, invoegen van personeel en deontologie moeten in dat debat aan bod komen. Een breed Noord-Zuidoverleg dringt zich op om deze dienst aan de bevolking te kunnen blijven realiseren.Afwachten De gemengde syndicaten en ziekenfondsen beslisten in het akkoord zelf om de raadpleging bij een dokter van wacht voor een patiënt even duur te maken als een normale consultatie tijdens de week. Rita Cuypers (ASGB) geeft toe dat mensen nu al soms de huisarts langskomen voor futiele zaken. Dat wekt frustratie op bij de huisartsen.Of de houding van het ASGB dan niet incoherent is aangezien het syndicaat zelf achter de remgeldvereenvoudiging stond? "Het SVH verwijt ons die houding, maar we willen niet te snel van stapel lopen. Laat ons eerst eens zien wat de maatregel na 1 december als effect heeft en pas nadien conclusies trekken", reageert de ASGB-directeur. "Voor het SVH is het nooit goed: of we zijn te goedkoop, of te laagdrempelig, of te duur, enzomeer."Er wordt ook op gewezen dat artsen zelf het probleem stimuleren. Ze zijn immers minder bereid om laat te werken tijdens de week, vooral de jongere artsen dan. Tegelijk verlagen wachtposten de drempel, wat de druk nog doet toenemen. En tot slot willen mensen voor een artsbezoek niet meer hun werk verletten tijdens de week uit schrik voor ontslag.